Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 

O samorządności

Wybory do „Samorządów klasowych” już za nami, wybory do „Samorządu Uczniowskiego SP w Olszance” przed nami…

 

Samorządność to inaczej samodzielne rządzenie, jednak mówiąc o samorządności w szkole, nie mamy na uwadze jednej osoby rządzącej, ale zespół uczniów tworzących samorząd. Samorządność jako metoda pracy wychowawczej ma na celu wdrażanie wszystkich uczniów  od najwcześniejszych lat do samodzielnego myślenia i działania oraz kształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności zespołowego działania, demokratycznych form współżycia, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę.

Szkolna działalność samorządowa odpowiada za potrzeby i zainteresowania uczniów oraz podejmować obowiązki i zadania wynikające z potrzeb ogólnoszkolnych.

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w pierwszych tygodniach września uczniowie z każdej klasy wybierają poprzez tajne, bezpośrednie i równe wybory spośród siebie tzw. samorząd klasowy. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

 • ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
 • reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
 • reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
 • udział w pracach organizowanych przez Radę Samorządu SU;
 • informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady Samorządu;
 • inne zadania nałożone przez klasę lub Radę Samorządu.

Bardzo ważnym ogniwem, który współdziała  z dyrekcją i nauczycielami jest Samorząd Uczniowski, tworzą  go wszyscy  uczniowie Szkoły Podstawowej w Olszance. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.  Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, środowiskowych  i planem pracy zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

Zadania  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

W naszej szkole obecnie trwa kampania wyborcza, która zgodnie z regulaminem poprzedza oficjalne wybory do Radu Samorządu Szkoły Podstawowej w Olszance. Już wkrótce dowiemy się, kto wejdzie w skład Rady Samorządu.

Teskt i foto Joanna Sowierszenko

E-szkoła
Projekty
ABSOLWENCI
BIP PZSP W OLSZANCE
Nasze sukcesy
Odwiedziny

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnio dodane
Statystyka odwiedzin
1408750
dziś
wczoraj
w tym tyg.
w zesz. tyg.
do tej pory
148
215
363
1405787
1408750